Enter our world

Enter our world European Union Trademark Information

On Wednesday, February 25, 2015, an european community trademark registration was filed for Enter our world by ITC . The OHIM has given the trademark application number of 013774203. The current status of this trademark filing is Application refused. The correspondent listed for Enter our world is Joanna Kluczewska-Strojny   of   Farysa 29e, Warszawa, PL 01-971 . The Enter our world trademark is filed in the category of Advertising, Business & Retail Services , Communications Services , Education and Entertainment Services , Computer & Software Services & Scientific Services .
Word Mark: Enter our world
Status/
Status Date:
Application refused
Thursday, October 15, 2015
Application Number: 013774203
Filing Date: Wednesday, February 25, 2015
Registration Date: Not Available
Type of Mark: Word
Kind of Mark: Individual
Mark Distinctiveness: Yes
Filing Language: Poland
Secondary Language: Not Available
Last Applicant/Owner:
Correspondent:
Farysa 29e
Warszawa
PL 01-971

Classification Information

Class Code: 035
Class Description: Advertising, Business & Retail Services
Goods & Services: Agencje reklamowe; pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca w mediach na cele reklamowe; badania rynku i opinii publicznej; doradztwo w zakresie działalności gospodarczej; public relations; reklama; promocja; wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych i internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi udostępniania reklam i informacji sponsorowanych na stronach internetowych; pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie i systematyzacja komputerowych baz danych; analiza rynków zbytu i wyszukiwanie potencjalnych klientów.
Class Code: 038
Class Description: Communications Services
Goods & Services: Zapewnianie dostępu do stron internetowych; usługi udostępniania osobom trzecim internetowego forum dyskusyjnego; usługi portalu internetowego; dostęp do treści stron internetowych i portali; usługi telekomunikacyjne także poprzez portal internetowy; przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, finansów, zdrowia, rozrywki, sportu; usługi poczty elektronicznej; usługi telekomunikacyjne; usługi agencji informacyjnej w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji bieżących, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych i Internetu; usługi typu fora oraz usługi typu chatroom dla serwisów społecznościowych; odpłatne umożliwianie dostępu do serwisów informacyjnych i baz danych; usługi portalu internetowego; umożliwianie dostępu do baz online via portal; usługi dostarczania informacji on-line w zakresie wiadomości i rozrywki przez Internet; usługi dostarczania komputerowej bazy danych zawierającej tematy związane z wiadomościami bieżącymi, rozrywką, sportem; usługi w zakresie dzienników internetowych, mianowicie, blogów zawierających informacje i opinie; umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej.
Class Code: 041
Class Description: Education and Entertainment Services
Goods & Services: Usługi w zakresie nauczania i kształcenia; usługi rozrywkowe; usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej; usługi rozrywkowe w zakresie konkursów, zawodów i gier; przygotowanie i programowanie serwisów informacyjnych; usługi wydawnicze; e-publikacje: czasopism, gazet, informatorów, poradników, newsletterów.
Class Code: 042
Class Description: Computer & Software Services & Scientific Services
Goods & Services: Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego; tworzenie i utrzymywanie stron internetowych [w tym dla osób trzecich]; zakładanie i utrzymywanie kont internetowych; usługi graficzne; doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego; instalacje oprogramowania komputerowego; aktualizacja oprogramowania komputerowego; projektowanie oprogramowania komputerowego; usługi IT w tym usługi pomocy zdalnej; usługi w zakresie badań technicznych oraz ekspertyz inżynieryjnych w obszarze informatyki i elektroniki; badania z zakresu fizyki; testowanie materiałów; laboratoria medyczne; badania oraz usługi, - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie; analizy przemysłowe i usługi badawcze; projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego; usługi świadczone przez laboratoria naukowe; usługi projektowania i udostępniania wyszukiwarek internetowych;   doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego; projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie usług IT; obsługa internetowych forów dyskusyjnych (usługi administratora); opracowywanie serwisów informacyjnych (usługi informatyczne); usługi internetowe w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich; udostępnianie miejsca na serwerach.

100% Satisfaction Guarantee protect your valuable brand now.

  • 1. LegalForce - #1 Trademark Filing since 2010.
  • 2. Describe how your business or product is being used. Register your mark in 180+ countries.
  • 1. Top Global Specialist - Credibility and Experience!
  • 2. All processes will be performed in a timely manner. You will be informed periodically about the process.

What our customers say:

testimonial

I wasn't too sure what to expect when taking up services, but the professionalism from the site to the customer service is the slickest I have ever experienced.

Camryn, Surrey, UK
What You Can Do:
Trademarkia lets you see how your personal name, product name, trademark name or username is being used on any of 530+ new and popular social networks. Be the first to reserve your name and get help stopping others from using it - all in one place!

 

Trademarkia is the largest search engine for U.S. and CTM trademarks. Each month hundreds of trademarks around the world are filed by licensed attorneys in the Trademarkia network! You can register your trademark in 180+ countries in the world through Trademarkia Network. Trademarkia.com is a free search engine of publicly available government records. Trademarkia.com is not a law firm and does not represent owners & correspondents listed on this page.