€ $ cinkciarz.pl Zarejestruj się Modele Narzędzia Bezpieczeństwo Poradniki Opinie 3 Modele wymiany walut dostosowane do odbiorcy Transakcje z rachunku bankowego Transakcje z portfela walutowego Transa

€ $ cinkciarz.pl Zarejestruj się Modele Narzędzia Bezpieczeństwo Poradniki Opinie 3 Modele wymiany walut dostosowane do odbiorcy Transakcje z rachunku bankowego Transakcje z portfela walutowego Transa European Union Trademark Information

Operacje walutowe; wymiana pieniędzy; usługi kantorów; dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut; dostarczanie waluty obcej; handel walutami; handel walutami online w czasie rzeczywistym; informacja finansowa w postaci kursów walut; notowania kursów wymiany walut; przewidywanie kursów walutowych; rynek dewizowy; skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutą obcą; sporządzanie i notowanie informacji o kursach wymiany walut; swapy walutowe; udostępnianie informacji na temat cen kursu walut; usługi agencji wymiany pieniędzy; usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej; usługi finansowych baz danych związane z wymianą walut; wymiana i przelew środków pieniężnych; zapewnianie list kursów walutowych; biura wymiany walut; usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne; elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji; zautomatyzowane usługi płatnicze; usługi w zakresie przesyłania pieniędzy; usługi w zakresie elektronicznych płatności; agencje nieruchomości; agencje ściągania wierzytelności; analizy finansowe; banki z dostępem bezpośrednim np przez Internet lub telefon (home banking); informacje bankowe; operacje bankowe; bankowo...

Words that describe this mark

operacje   walutowe   wymiana   pieniędzy   usługi   kantorw   dostarczanie   informacji   dotyczących   kursw   wymiany   walut   dostarczanie   waluty   obcej   handel   walutami   handel   walutami   online   w   czasie   rzeczywistym   informacja   finansowa   w   postaci   kursw   walut   notowania   kursw   wymiany   walut   przewidywanie   kursw   walutowych   rynek  
On Monday, February 23, 2015, an european community trademark registration was filed for € $ cinkciarz.pl Zarejestruj się Modele Narzędzia Bezpieczeństwo Poradniki Opinie 3 Modele wymiany walut dostosowane do odbiorcy Transakcje z rachunku bankowego Transakcje z portfela walutowego Transa by CINKCIARZ.PL ********, ******** **** **** ****. The OHIM has given the trademark application number of 013763586. The current status of this trademark filing is Application refused. The correspondent listed for € $ cinkciarz.pl Zarejestruj się Modele Narzędzia Bezpieczeństwo Poradniki Opinie 3 Modele wymiany walut dostosowane do odbiorcy Transakcje z rachunku bankowego Transakcje z portfela walutowego Transa is SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK - KANCELARIA RADCÓW   of   ul. Jasna 26, Warszawa, PL 00-054 . The € $ cinkciarz.pl Zarejestruj się Modele Narzędzia Bezpieczeństwo Poradniki Opinie 3 Modele wymiany walut dostosowane do odbiorcy Transakcje z rachunku bankowego Transakcje z portfela walutowego Transa trademark is filed in the category of Insurance & Financial Services , Education and Entertainment Services , Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products .
Word Mark: € $ cinkciarz.pl Zarejestruj się Modele Narzędzia Bezpieczeństwo Poradniki Opinie 3 Modele wymiany walut dostosowane do odbiorcy Transakcje z rachunku bankowego Transakcje z portfela walutowego Transa
Status/
Status Date:
Application refused
Friday, November 13, 2015
Application Number: 013763586
Filing Date: Monday, February 23, 2015
Registration Date: Not Available
Type of Mark: Figurative
Kind of Mark: Individual
Mark Distinctiveness: Yes
Filing Language: Poland
Secondary Language: Not Available
Last Applicant/Owner:
CINKCIARZ.PL
********
******** **** **** ****
Correspondent:
Logo Design Information
Design Feature:
(1) Bubbles, frothy masses, speech bubbles
(2) Groups stylized
(3) Other groups or scenes
(4) Ancient temples or parts thereof
(5) Locks, escutcheons
(6) Wedge keys, spanners, screwdrivers
(7) Radio or television apparatus, apparatus for reproduction of images (video)
(8) Cards, card indexes, punched cards or tapes, postcards
(9) Bank, credit or identification cards, bar-coded or not, magnetic or not
(10) Two or more flags
(11) More than two arrows
(12) Arrows forming a circle, an arc of a circle or a ring
(13) Currency symbols
(14) Circles or ellipses with one or more triangles and/or lines forming an angle

Classification Information

Class Code: 036
Class Description: Insurance & Financial Services
Goods & Services: Operacje walutowe; wymiana pieniędzy; usługi kantorów; dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut; dostarczanie waluty obcej; handel walutami; handel walutami online w czasie rzeczywistym; informacja finansowa w postaci kursów walut; notowania kursów wymiany walut; przewidywanie kursów walutowych; rynek dewizowy; skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutą obcą; sporządzanie i notowanie informacji o kursach wymiany walut; swapy walutowe; udostępnianie informacji na temat cen kursu walut; usługi agencji wymiany pieniędzy; usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej; usługi finansowych baz danych związane z wymianą walut; wymiana i przelew środków pieniężnych; zapewnianie list kursów walutowych; biura wymiany walut; usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne; elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji; zautomatyzowane usługi płatnicze; usługi w zakresie przesyłania pieniędzy; usługi w zakresie elektronicznych płatności; agencje nieruchomości; agencje ściągania wierzytelności; analizy finansowe; banki z dostępem bezpośrednim np przez Internet lub telefon (home banking); informacje bankowe; operacje bankowe; bankowość hipoteczna; biura informacji kredytowej; ściąganie czynszów; doradztwo w sprawach finansowych; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; zarządzanie finansami; wycena finansowa w ubezpieczeniach, bankowości i dotycząca nieruchomości; doradztwo finansowe; informacje finansowe; operacje finansowe; usługi finansowe; tworzenie funduszy inwestycyjnych; usługi funduszy zabezpieczających; notowania giełdowe; pośrednictwo giełdowe; gwarancje jako kaucje; informacja o ubezpieczeniach; informacje bankowe; informacje finansowe; inwestycje kapitałowe; lokaty kapitałowe; transfer elektroniczny kapitału; usługi w zakresie karty debetowych i kredytowych; obsługa kart debetowych i kredytowych; emisja kart debetowych i kredytowych; maklerstwo ubezpieczeniowe; maklerstwo giełdowe; notowania giełdowe; ekspertyzy do celów podatkowych; pośrednictwo giełdowe; pośrednictwo ubezpieczeniowe; pożyczki finansowe; transakcje finansowe; ubezpieczenia; wymiana waluty; zarządzanie finansami; zarządzanie majątkiem nieruchomym; zarządzanie aktywami.
Class Code: 041
Class Description: Education and Entertainment Services
Goods & Services: Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe; publikowanie elektroniczne on-line materiałów niepobieralnych; publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu; usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu; udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu; edukacja jako nauczanie; informacje o edukacji; studia filmowe; fotografie; fotoreportaże; salony gier; usługi gier świadczone on-line; gry hazardowe; usługi klubowe jako rozrywka lub nauczanie; komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji; pokazy kształcenia praktycznego; organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń; organizowanie i prowadzenie koncertów; organizowanie i prowadzenie konferencji; organizowanie i prowadzenie kongresów; organizowanie i prowadzenie seminariów; organizowanie i prowadzenie sympozjów; organizowanie i prowadzenie zjazdów; organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych; publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków; publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania; publikowanie książek; publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
Class Code: 009
Class Description: Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products
Goods & Services: Oprogramowanie komputerowe; programy gier komputerowych; nagrane programy komputerowe; ładowalne programy komputerowe; aplikacje komputerowe do pobrania z Internetu; programy do przetwarzania danych; interaktywne multimedialne programy komputerowe; publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu; sprzęt i akcesoria komputerowe; magnetyczne i optyczne nośniki danych; urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; okulary przeciwsłoneczne.

100% Satisfaction Guarantee protect your valuable brand now.

  • 1. LegalForce - #1 Trademark Filing since 2010.
  • 2. Describe how your business or product is being used. Register your mark in 180+ countries.
  • 1. Top Global Specialist - Credibility and Experience!
  • 2. All processes will be performed in a timely manner. You will be informed periodically about the process.

What our customers say:

testimonial

I wasn't too sure what to expect when taking up services, but the professionalism from the site to the customer service is the slickest I have ever experienced.

Camryn, Surrey, UK
What You Can Do:
Trademarkia lets you see how your personal name, product name, trademark name or username is being used on any of 530+ new and popular social networks. Be the first to reserve your name and get help stopping others from using it - all in one place!

 

Trademarkia is the largest search engine for U.S. and CTM trademarks. Each month hundreds of trademarks around the world are filed by licensed attorneys in the Trademarkia network! You can register your trademark in 180+ countries in the world through Trademarkia Network. Trademarkia.com is a free search engine of publicly available government records. Trademarkia.com is not a law firm and does not represent owners & correspondents listed on this page.