Find new businesses and brands
Arabic
Chinese
Hindi
Japanese
Korean
  By  : KOELNER RAWLPLUG IP Spólka z o.o. tweet it Tweet Logo Share on Facebook
Abrasive cloth, abrasive nets, polishing pads; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations. Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small separate items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores. Chemicals for use in fixing technologies, unprocessed plastics; tempering and soldering preparations, foundry binding substances; fire extinguishing compositions. Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated. Hand tools and implement (hand operated); table cutlery; blades, included in class 8; sharpening stones. Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, ...
On Friday, May 18, 2007, an european community trademark registration was filed for MODECO EXPERT   by   KOELNER RAWLPLUG IP Spólka z o.o. ul. Kwidzyńska 6, Wrocław PL 51-416. The OHIM has given the trademark application number of . The current status of this trademark filing is . The correspondent listed for MODECO EXPERT is KANCELARIA PATENTOWA "REJMAN" S.C.   of   ul. Hubska 96/100 lok. 205, Wrocław, PL 50-502 . The MODECO EXPERT trademark is filed in the category of Chemical Products , Cosmetics and Cleaning Products , Metal Products , Machinery Products , Hand Tool Products , Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products , Environmental Control Instrument Products (lighting, heating, cooling, cooking) , Paper Goods and Printed Material , Rubber Products , Leather Products (not including clothing) , Non-Metallic Building Material Products , Furniture Products , Houseware and Glass Products , Ropes, Cordage and Fiber Products .
Word Mark: MODECO EXPERT
Status/
Status Date:
12/26/2008
Application Number: 005916077
Filing Date: 5/18/2007
Registration Date: 6/26/2008
Type of Mark: Figurative
Kind of Mark: Individual
Mark Distinctiveness: No
Filing Language: Polish
Secondary Language: English
Last Applicant/Owner: ul. Kwidzyńska 6
Wrocław PL 51-416
Correspondent:
ul. Hubska 96/100 lok. 205
Wrocław
PL 50-502
Logo Design Information
Design Search:
26.04.05:
26.04.06:
26.04.22: Quadrilaterals containing other inscriptions
29.01.02: Yellow,
Classification / Goods and Services Information
Class Code: 001
Class Description: Chemical Products
Goods & Services: Chemikalia do użytku w technologiach mocujących, nieprzetworzone tworzywa sztuczne; preparaty do hartowania i lutowania metali, spoiwa lutownicze; mieszanki do gaszenia ognia.
 
Class Code: 003
Class Description: Cosmetics and Cleaning Products
Goods & Services: płótna ścierne, siatki ścierne, tarcze polerskie; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.
 
Class Code: 006
Class Description: Metal Products
Goods & Services: Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne konstrukcje metalowe; materiały z metalu do trakcji kolejowych; kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe; metalowe przewody i rury; sejfy; towary z metali nieszlachetnych nie zawarte w innych klasach; rudy metali.
 
Class Code: 007
Class Description: Machinery Products
Goods & Services: Maszyny i obrabiarki; napędy i silniki (inne niż do pojazdów lądowych); sprzężenie maszynowe i części składowe przekładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych); rolnicze (narzędzia -) inne niż o napędzie ręcznym.
 
Class Code: 008
Class Description: Hand Tool Products
Goods & Services: Narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane); Notownicze (wyroby -);ostrza, ujęte w klasie 8; osełki do ostrzenia.
 
Class Code: 009
Class Description: Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products
Goods & Services: Urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru wagi, miernicze, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzór), do ratowania życia i do nauczania; urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami; kasy rejestrujące, maszyny liczące, przetwarzania informacji (urządzenia do -) i komputery; gaszenia ognia (urządzenia do -);osłony na twarz, hełmy spawalnicze, okulary ochronne, maski ochronne, nauszniki, rękawice ochronne, nakolanniki i obuwie ochronne; elektrody.
 
Class Code: 011
Class Description: Environmental Control Instrument Products (lighting, heating, cooling, cooking)
Goods & Services: Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych.
 
Class Code: 016
Class Description: Paper Goods and Printed Material
Goods & Services: Papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów, nie zawarte w innych klasach; Druki; materiały piśmienne; pędzle malarskie; materiał instruktazowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach).
 
Class Code: 017
Class Description: Rubber Products
Goods & Services: Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika oraz artykuły z tych materiałów nie zawarte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśnietej do użytku w produkcji; materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne; rury drenażowe niemetalowe; półprzetworzone tworzywa sztuczne; worki z tworzywa sztucznego, folie ochronne z tworzyw sztucznych nie do pakowania;taśma izolacyjna, taśma ochraniająca, uszczelnianie okien i drzwi, taśmy ostrzegawcze, taśmy podgumowane, inne niż artykuły papiernicze oraz nie do celów medycznych ani do użytku domowego; ślizgacze filcowe;tworzywa sztuczne używane jako materiały wypełniające, uszczelniające lub materiały mocujące, do celów budowlanych; uszczelki.
 
Class Code: 018
Class Description: Leather Products (not including clothing)
Goods & Services: Skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów i nie zawarte w innych klasach; torby podróżne; torby narzędziowe skórzane.
 
Class Code: 019
Class Description: Non-Metallic Building Material Products
Goods & Services: Materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, pak i bitumy; budynki przenośne niemetalowe.
 
Class Code: 020
Class Description: Furniture Products
Goods & Services: Skrzynki narzędziowe; zamknięcia do pojemników niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do składowania i transportu, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe; zaciski do kabli niemetalowe, niemetalowe uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli lub rur; imadła warsztatowe niemetalowe; zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych; osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do okien, osprzęt niemetalowy do mebli;niemetalowe kołki ustalające i wtyczki ścienne;tokarki, nity, podkładki, kaptury, kryzy, wkręty, nakrętki, kotwy, haki, śruby i zawiasy, nie z metalu; niemetalowe łączniki do zamocowań; kratki ochronne niemetalowe, kraty kominkowe niemetalowe; niemetalowe rączki i rękojeści do narzędzi; numery domów nieświecące i niemetalowe; półki magazynowe; sworznie niemetalowe; zamki nieelektryczne niemetalowe; zawory niemetalowe inne niż części maszyn; odbojniki drzwiowe niemetalowe; przewietrzniki z tworzywa sztucznego; tuleje siatkowe plastikowe; elementy złączne, opaski zaciskowe z tworzyw sztucznych; krzyżyki dystansowe do glazury.
 
Class Code: 021
Class Description: Houseware and Glass Products
Goods & Services: Narzędzia ręczne i pojemniki domowe, nie wykonane z metali szlachetnych; grzebienie i gąbki;artykuły czyszczące, szmatki do czyszczenia, metalowe koszyki do czyszczenia; wełna (wata) stalowa; rękawice do polerowania, do prac domowych, ogrodnicze;końcówki do węży zraszających, konewki i zraszacze.
 
Class Code: 022
Class Description: Ropes, Cordage and Fiber Products
Goods & Services: Niemetalowe pasy do transportowania i układania ładunków;niemetaliczne liny, sznurki, siatki, brezenty impregnowane, worki i torby (nieujęte w innych klasach);materiały wypełniające i uszczelniające (z wyjątkiem wykonanych z gumy lub tworzyw sztucznych).
 

Trademarkia is the largest search engine for U.S. and CTM trademarks. Each month hundreds of trademarks around the world are filed by licensed attorneys in the Trademarkia network! You can register your trademark in 100+ countries in the world through Trademarkia Network. Trademarkia.com is a free search engine of publicly available government records. Trademarkia.com is not a law firm and does not represent owners & correspondents listed on this page.

Protect this Brand Worldwide
Check each country in which you wish to protect.
United States (199.00 USD / Class)
China (349.00 USD / Class)
India (249.00 USD / Class)
Canada (599.00 USD /45 Classes)
Mexico (599.00 USD / Class)
Japan (999.00 USD / Class)
United Kingdom (399.00 USD / Class)
Australia (299.00 USD / Class)
Brazil (599.00 USD / Class)
Afghanistan (699.00 USD / Class)
Algeria (699.00 USD / Class)
Argentina (699.00 USD / Class)
Austria (599.00 USD /3 Classes)
Bahrain (699.00 USD / Class)
Bangladesh (599.00 USD / Class)
Belarus (1299.00 USD /3 Classes)
Benelux (899.00 USD /3 Classes)
Bhutan (599.00 USD / Class)
Bolivia (599.00 USD / Class)
Botswana (699.00 USD / Class)
British Virgin Islands (699.00 USD / Class)
Bulgaria (699.00 USD /3 Classes)
Cambodia (799.00 USD / Class)
Chile (599.00 USD / Class)
Colombia (799.00 USD / Class)
Congo (799.00 USD /3 Classes)
Costa Rica (899.00 USD / Class)
Croatia (899.00 USD /3 Classes)
Cyprus (599.00 USD / Class)
Czech Republic (1199.00 USD /3 Classes)
Denmark (599.00 USD /3 Classes)
Ecuador (599.00 USD / Class)
Egypt (699.00 USD / Class)
El Salvador (599.00 USD / Class)
Ethiopia (699.00 USD / Class)
European Union (449.00 USD / Class)
Total Cost 
A Community Trade Mark - CTM- is any trademark which is pending registration or has been registered in the European Union as a whole (rather than on a national level within the EU).[Why CTM is popular?]
France (399.00 USD /3 Classes)
Gaza (699.00 USD / Class)
Germany (699.00 USD /3 Classes)
Greece (599.00 USD / Class)
Guatemala (599.00 USD / Class)
Haiti (899.00 USD / Class)
Honduras (899.00 USD / Class)
Hong Kong (SAR) (599.00 USD / Class)
Hungary (599.00 USD /3 Classes)
Indonesia (599.00 USD / Class)
Iran (1099.00 USD / Class)
Iraq (999.00 USD / Class)
Israel (699.00 USD / Class)
Italy (899.00 USD / Class)
Jordan (799.00 USD / Class)
Kazakhstan (699.00 USD / Class)
Kenya (799.00 USD / Class)
Kuwait (599.00 USD / Class)
Laos (799.00 USD / Class)
Lebanon (899.00 USD / Class)
Lesotho (999.00 USD / Class)
Libya (599.00 USD / Class)
Madrid Protocol (WIPO) (1999.00 USD / Class)
Total Cost 
The Madrid Protocal provides a mechanism whereby a trademark owner who has an existing trademark application or registration in a member jurisdiction may obtain an international registration for their trademark from the World Intellectual Property Organization. [Why Madrid Protocal is popular?]
Malawi (699.00 USD / Class)
Malaysia (599.00 USD / Class)
Maldives (1799.00 USD / Class)
Morocco (799.00 USD / Class)
Mozambique (999.00 USD / Class)
Myanmar (799.00 USD / Class)
Namibia (999.00 USD / Class)
Nepal (799.00 USD / Class)
New Zealand (599.00 USD / Class)
Nicaragua (599.00 USD / Class)
Norway (799.00 USD /3 Classes)
Oman (1099.00 USD / Class)
Pakistan (499.00 USD / Class)
Panama (599.00 USD / Class)
Paraguay (599.00 USD / Class)
Peru (599.00 USD / Class)
Philippines (599.00 USD / Class)
Poland (599.00 USD /3 Classes)
Portugal (599.00 USD / Class)
Puerto Rico (599.00 USD / Class)
Qatar (699.00 USD / Class)
Republic of Korea (499.00 USD / Class)
Romania (599.00 USD / Class)
Russian Federation (799.00 USD / Class)
Saudi Arabia (999.00 USD / Class)
Serbia (899.00 USD /3 Classes)
Singapore (599.00 USD / Class)
Slovak Republic (1199.00 USD /3 Classes)
South Africa (799.00 USD / Class)
Spain (699.00 USD / Class)
Sri Lanka (599.00 USD / Class)
Sudan (599.00 USD / Class)
Swaziland (999.00 USD / Class)
Sweden (999.00 USD / Class)
Switzerland (899.00 USD /3 Classes)
Syria (999.00 USD / Class)
Taiwan (599.00 USD / Class)
Thailand (599.00 USD / Class)
Tunisia (799.00 USD / Class)
Turkey (599.00 USD / Class)
Uganda (799.00 USD / Class)
Ukraine (599.00 USD / Class)
United Arab Emirates (1299.00 USD / Class)
United Republic of Tanzania (799.00 USD / Class)
Uruguay (799.00 USD / Class)
Venezuela (799.00 USD / Class)
West Bank, Palestine (799.00 USD / Class)
Yemen (799.00 USD / Class)
What our customers say:
I wasn't too sure what to expect when taking up services, but the professionalism from the site to the customer service is the slickest I have ever experienced.
-Camryn, Surrey, UK
Trademarkia lets you see how your personal name, product name, trademark name or username is being used on any of 530+ new and popular social networks. Be the first to reserve your name and get help stopping others from using it - all in one place!